Top 10 Termékkör
Kezdőoldal > Általános szerződési feltételek
  
Általános szerződéses feltételek
A Viszonteladó a weboldal használatával, illetve az azon keresztül való rendelés/foglalás leadással (ráutaló magatartás) elfogadja a mindenkor hatályos Általános Szerződéses Feltételeket.
Mely létrejött, egyrészről a
Ramiris Europe Kft. 1139 Budapest, Frangepán u. 46. Adószám: 14341551-2-41 Képviselő: Sándor Kornél, ügyvezető mint Nagykereskedő, másrészről a(z)
A Nagykereskedő weboldalát használó regisztrált Partner (Cég, Egyéni vállalkozó) mint Viszonteladó - a továbbiakban Viszonteladó
- közösen mint Felek – között az alulírott napon és helyen az alábbi pontokban részletezett feltételek szerint.
 
 
1. Értelmezések
1.1. Weboldal: a Nagykereskedő,
www.ramiris.eu címen elérhető honlapja.
1.2. Regisztráció: a Nagykereskedő weboldalának teljes körű használatához szükséges folyamat.
1.3. Adminisztrátor: a Nagykereskedő kijelölt munkatársa, aki a Regisztráció érvényesítésére jogosult.
1.4. Felhasználó: a Viszonteladó munkatársa, aki a Viszonteladó nevében használja a Nagykereskedő weboldalát.
 

2. Nagykereskedő joga és kötelezettsége
2.1. A Nagykereskedő biztosítja, hogy a szerződött Viszonteladók regisztrált Felhasználóinak a weboldalhoz a hozzáférést. A Nagykereskedő jogosult megtagadni a hozzáférést, amennyiben kétség merül fel a Felhasználó jogosultágát illetően.
2.2. A Nagykereskedő elutasíthatja a rendelést/foglalást, illetve rendelési előleget kérhet, amennyiben a Viszonteladó hitelképességével kapcsolatosan kétség merül fel.
2.3. A nagykereskedőnek joga van bizonyos darabszám felett, automatikusan ellenőrizni a megrendelés/foglalás valódiságát. Amíg a megrendelés/foglalás visszaigazolása nem történik meg, addig az adott megrendelés/foglalás nem érvényes.
2.4. A Nagykereskedő biztosítja a lehetőséget, hogy a készleten lévő (fekete kosárral jelzett) termékeket megrendelje. Amennyiben a rendelés olyan termékre vonatkozik, mely nincs készleten (szürke kosár), az csak foglalásnak minősül és kötelező erővel nem bír. A foglalás akkor válik megrendeléssé, amikor az áru a Nagykereskedő raktárába megérkezik.
2.5. A Nagykereskedő a megrendelt és leszállított, a Viszonteladó által végzett átvételt követően észlelt hibákért, hiányosságokért nem vállal felelősséget. A tételes átvételkor észlelt hibákért és hiányokért a Nagykereskedő, kizárólag bontási jegyzőkönyvvel és fényképpel dokumentált esetekben vállal felelősséget.
2.6. Viszonteladó által lefoglalt és a Nagykereskedő által visszaigazolt, de készleten nem lévő termékekre vonatkozó foglalás utólagos lemondására nincs mód, csak 20% bánatpénz, valamint a felmerült kár megtérítése esetén. A bánatpénz alapja a lefoglalt termékek nettó eladási ára.
2.7. A Nagykereskedő a kereskedelmi kapcsolathoz szükséges információátadást a Viszonteladó által megadott e-mail címre küldött levelekkel biztosítja. A Viszonteladó a regisztrációval egyben hozzájárul a kommunikáció eme formájának gyakorlásához. A kereskedelmi hírlevelek küldési beállításait a Honlap „Hírlevél beállítások” menüpontja alatt megváltoztathatja.
2.8. A Nagykereskedő kijelenti, hogy a Weboldalon szereplő terméklistákban található árak, termékleírások és fotók tájékoztató jellegűek. Az árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árakban és termékleírásokban található esetleges tévedésekért felelősséget nem vállal.
2.9. A Nagykereskedő a Viszonteladó által leadott megrendeléseket rögzíti és azokat adott ideig tartja fent. A Nagykereskedőnek joga van az adott megrendelést/foglalást a Felek által megállapított időn túl semmisnek tekinteni. Az ebből eredő károkért a Viszonteladó kártérítéssel nem élhet a Nagykereskedővel szemben.
 

3. Viszonteladó jogai és kötelezettségei
3.1. Viszonteladó felelősséget vállal a regisztrációkor megadott, adatlapon közölt adatok valódiságáért.
3.2. Viszonteladó kijelenti, hogy sem csődeljárás, sem felszámolás, illetőleg végelszámolás alatt nem áll és nem kezdődött ellene sem bírósági, sem cégbírósági, sem más fórum előtt semmiféle olyan eljárás, amely gazdasági tevékenységét korlátozná.
3.3. Viszonteladó kijelenti, hogy számítástechnikai termékek kereskedelmével foglalkozó gazdasági társaság valamint, hogy a Nagykereskedő által forgalmazott termékeket nem saját célra, hanem tovább értékesítési célra vásárolja meg. Erre tekintettel a felek jogviszonyára nem vonatkozik az „Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások”-ról szóló 2001. évi CVIII. törvényének a szolgáltató és fogyasztó közötti szabályai.
3.4. Kiszállítás esetén, amennyiben a Nagykereskedő által szállított áruk és az azokat kísérő dokumentumok között eltérés van, a Viszonteladó jogosult saját mérlegelése alapján az adott szállítmány visszautasítására.
3.5. A Viszonteladó, amennyiben házhozszállítással kéri az áru eljuttatását, elfogadja a szállítás során előre meghatározott költségeket. Az áru átvételekor különös gondossággal jár el, vitás esetben dokumentált módon rögzíti az eltéréseket és képi adatrögzítést készít.
 
 
4. Weboldal használata
4.1. A Nagykereskedő Weboldalán áruházat üzemeltet. A weboldal használatához a Viszonteladónak regisztrálni kell. A regisztrációval és a használattal (ráutaló magatartás) a Viszonteladó elfogadja a mindenkor hatályos ÁSZF szabályait.
4.2. A regisztrációt a Weboldalon lehet elindítani, alapadatok megadásával. Az adott felhasználó maga adja meg a felhasználónevét és a jelszavát. A regisztrációt az Adminisztrátor a jogosultság ellenőrzése után engedélyezi.
4.3. Korábban regisztrált cégek új munkatársainak regisztrációjához (meglévő munkatársak regisztrációjának módosításához) a cégvezető hozzájárulása szükséges.
4.4. Korábban nem regisztrált cégek regisztrációja a regisztráció valódiságát bizonyító hiteles dokumentumok bemutatása/ellenőrzése után áll módunkban elfogadni. A regisztrációs folyamat gyorsítása érdekében kérjük pontosan töltsék ki az adatlapot és utána keressék munkatársainkat a 06/1/888-32-00 telefonszámon.
4.5. A Nagykereskedő törekszik, hogy a Weboldal folyamatosan működjön, de a technikai és egyéb problémákból a Viszonteladónál keletkező károkért felelőséget nem vállal, amely kizárás az elmaradt haszonra is vonatkozik.
4.6. A weboldalon Nagykereskedő a Viszonteladónak bizalmas információkat (üzleti titok) ad át (termékek adatai, elérhetőség, árak), mely az adott Viszonteladó számára érhető el felhasználónévvel és jelszóval védett módon. A Viszonteladó a felhasználóneve és jelszava kezeléséért felelős, azok jogosulatlan felhasználásból eredő károkat a Viszonteladó viseli!
4.7. A Weboldalon található adatok, képek és információk másolása (beleértve a hivatkozásként megadott másolást is) nem engedélyezett. A működés nem rendeltetésszerű használattal való szándékos megzavarása jogi következményekkel jár.
4.8. A Nagykereskedő a weboldal működtetése közben szerzett adatokat harmadik félnek nem adhatja át (üzleti titok). Kivételt képeznek ez alól a gyártók számára kötelezően megadandó licenc végfelhasználói adatok, illetve az összesített adatok és riportok, amelyekben a Viszonteladóról semmiféle azonosító információ nem jelenik meg.
4.9. A Weboldalon található termékek adatait a Nagykereskedő a gyártóktól kapott adatok alapján rendszerezi és jeleníti meg. Ennek ellenére előfordulhat téves adatközlés, amelyekért a Nagykereskedő felelősséget nem vállal.
4.10. A webáruházban szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák és a Nagykereskedő telephelyén történő átvételre vonatkoznak. A Nagykereskedő fenntartja az árak változtatásának jogát.
4.11. A Viszonteladó webáruházban leadott rendeléseit, az adott termék státuszától függően tudja módosítani.
4.12. A Nagykereskedő a weboldalon leadott rendelésről/foglalásairól a regisztráció alakalmával megadott mail címre visszaigazolást küld.
4.13. A Viszonteladó a használat során felmerülő kérdéseket észrevételeket a honlapon található mail címre tudja elküldeni.
 

5. Elem, akkumulátor hulladékok kezelése.
5.1. 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről (a továbbiakban „Korm. rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően a Viszonteladó köteles biztosítani a keletkező akkumulátor hulladéknak a jogszabály szerinti visszagyűjtését. Nagykereskedő a Korm. rendelet 2. § i) pontja szerinti gyártónak minősül, és gazdasági tevékenysége körébe tartozik az akkumulátor előállítása, illetve az akkumulátornak a Magyar Köztársaság területére történő behozatala. Viszonteladó a Korm. Rendelet értelmében kereskedőnek minősül, és gazdasági tevékenysége körében akkumulátor-forgalmazást végez felhasználók részére.
5.2. A hatályba lépett kormányrendelet szerint Társaságunknak a hulladékkezelésről és a hulladék értékesítéséről szóló megállapodást szükséges kötnünk minden egyes kereskedő Partnerünkkel. A szerződés az alábbi linkről letölthető, vagy elérhető a
www.ramiris.eu „Letöltés” fül alatt, a szerződést kitöltve 2 példányban szíveskedjenek címünkre visszaküldeni.
5.3. A Nagykereskedő feladata a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti felhasználói tájékoztatót, illetve annak elérhetőségét a Viszonteladó rendelkezésére bocsátani annak érdekében, hogy azt a Viszonteladó a fogyasztók számára is rendelkezésre tudja bocsátani. A felhasználói tájékoztató tartalmazza különösen az akkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre gyakorolt lehetséges hatásait, a hulladékká vált akkumulátor települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanításának káros hatásait, az elkülönített begyűjtésben való részvételnek köszönhető hulladékkezelési előnyöket, a rendelkezésre álló visszavételi, begyűjtési és újra-feldolgozási rendszereket,  a Viszonteladó ingyenes átvételi kötelezettségét, a felhasználó visszavételi és begyűjtési rendszer igénybevételével az újrafeldolgozáshoz való hozzájárulását, valamint az akkumulátorok illetve hulladékaik kezeléséről szóló jogszabály jelölési szabályai szerint feltüntetett ábra és vegyjel jelentését.
A Nagykereskedő viseli a visszavételi, begyűjtési, kezelési és tájékoztatási kötelezettsége kapcsán felmerült költségeket.
Nagykereskedő köteles gondoskodni a Viszonteladó telephelyein, illetve forgalomba hozatali helyein visszagyűjtésre kerülő akkumulátor tárolásának, így különösen a gyűjtőkonténerek elhelyezésének lehetőségéről, valamint elszállításának megszervezéséről, mely kötelezettségét megbízott harmadik személy (továbbiakban Megbízott Kezelő) közreműködésével teljesíti.
Nagykereskedő kötelezettséget vállal, hogy a Megbízott Kezelő közreműködésével ingyenesen elvégzi a Viszonteladó telephelyéről, illetve forgalomba-hozatali helyéről az akkumulátor hulladékok környezetszennyezést kizáró átvételét, rakodását, elszállítását, jogszabályokban meghatározott dokumentálását. Nagykereskedő a Megbízott Kezelő közreműködésével a hulladékok elszállítását szükség szerint, a Viszonteladóval előre írásban egyeztetett időpontban végzi.
5.4. A Viszonteladó köteles a felhasználótól a hulladékká vált akkumulátort átvenni és gyűjtőedényben, vagy gyűjtőkonténerben gyűjteni. A Viszonteladó átvételi kötelezettségének teljesítéséért a felhasználótól díjat nem követelhet, azonban a felhasználó ösztönzése érdekében díjat fizethet, továbbá nem kötheti a hulladékká vált akkumulátor átvételét új termék vásárlásához, vagy egyéb feltételhez.
A Viszonteladó a Nagykereskedőtől átvett, a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti fogyasztói tájékoztató elérhetőségét az akkumulátor forgalmazásakor a fogyasztók rendelkezésére bocsátja.
5.5.Amennyiben Viszonteladó igényt tart arra, hogy Nagykereskedő az akkumulátor hulladék begyűjtéshez gyűjtőkonténert biztosítson számára, és ezen igényét írásban jelzi a Hungakku Nonprofit Közhasznú Kft. felé, Nagykereskedő e kötelezettségét a Megbízott Kezelő útján teljesíti, és a gyűjtőkonténer elhelyezésének feltételeiről Megbízott Kezelő és Viszonteladó külön ún. Gyűjtőkonténer elhelyezési szerződést köt.
 
 
6. Titoktartás
A személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint:
6.1. A Nagykereskedő kijelenti, hogy az adatlapon szereplő nyilvános adatok, valamint az azokon túli személyes adatok megadása önkéntes jellegű.
6.2. A nyilvános és a személyes adatokra a Nagykereskedőnél történő viszonteladói regisztráció, valamint a két cég közötti kereskedelmi együttműködés fenntartása miatt van szükség. A kért személyes adatokra a Viszonteladó érdekének védelmében van szükségünk (így tudjuk ellenőrizni Viszonteladó nevében áruátvételre jogosultak körét). Mivel a Nagykereskedő nagykereskedelmi tevékenységet folytat, így a Viszonteladóknak történő értékesítés igazolásához a megadott nyilvános adataiknak nyilvántartására mindenképp szüksége van.
6.3. Az adatokat a Nagykereskedő mindaddig nyilvántartja, amíg erre Viszonteladó igényt tart, vagy a két cég közötti kereskedelmi viszony fennáll, illetve annak megszűnése után annyi ideig, amíg a rávonatkozó törvényi vagy pénzügyi kötelezettségek szükségessé teszik. Az utána következő időben a Viszonteladó adatait cégünk kereskedelmi nyilvántartásából törli (archiválja, biztosítva annak nem felhasználhatóságát.)
6.4. Az adatok kezelésére és feldolgozására a Nagykereskedő jogosult. A Nagykereskedő a bizalmasan adatokat jogosulatlanul harmadik fél részére nem adja ki.
6.5. A Viszonteladó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését.
6.6. A Nagykereskedő az adott Viszonteladó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatvédelem követelményeinek megszegésével okozott kártért felel. A Nagykereskedő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
6.7. Viszonteladó a webáruház működésével kapcsolatban titoktartási kötelezettséget vállal. Viszonteladó vállalja, hogy a webáruház használata során megszerzett információt harmadik fél részére nem szolgáltatja ki a jelen szerződés érvényességének megszűnte után sem. A titoktartási kötelezettség megsértéséért Viszonteladó a Nagykereskedővel szemben kártérítési felelősséggel tartozik.
 

7. Vegyes rendelkezések
7.1. Jelen szerződést a Felek – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – elfogadják.
7.2. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseiket elsősorban kölcsönös egyeztetés útján rendezik.
7.3. Felek jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit tartják magukra nézve kötelezőnek, illetve a közöttük keletkező jogviták elbírálására a hatásköri szabályok fegyelembevételével kikötik a Kisvárdai Városi Bíróság vagy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét.
7.4. A Viszonteladó a weboldal használatával, illetve az azon keresztül való rendelés/foglalás leadással (ráutaló magatartás) elfogadja a mindenkor hatályos Általános Szerződéses Feltételeket.
 
2009.07.01